Versiopäivityksen tilannekatsaus 22.6.

Laskutustyökalu on saatu testattua sekä tulostettavien että perintätoimistoon siirrettävien laskujen osalta. Laskutuksen voi siis kirjastoissa aloittaa.

Aiemmin lähettämättä jääneet 2. muistutukset on saatu lähetettyä asiakkaille niistä lainoista, jotka ovat olleet edelleen palauttamatta. Lähtemättä jääneet muistutukset koskivat eräpäivää 16.5.

Nidevarauksia tehdessä nidevaraus noudattaa niteen kohdalla olevaa noutopistevalintaa. Ainakin toistaiseksi nidevarauksia tehdessä on siis muistettava tarkistaa aina niteen kohdalta, että noutopaikkana on se mikä halutaankin.

Palautuksessa varauksesta ilmoittava ponnahdusikkuna on mahdollista kuitata näppäinkomennoilla. Näppäinkomentoina toimii Alt + Shift + painikkeessa ilmoitettu kirjain. Näppäinkomentoja käyttäessä kannattaa kuitenkin olla huolellinen, sillä komento Alt + Shift + X poistaa varauksen.

Osalla niteistä näkyy niteen lainahistoriassa versionvaihdon päivämäärä 7.6. viimeisimpänä havaintohetkenä. Tietue-sivun vasemmasta laidasta löytyvästä teoksen lainahistoriasta saa tällä hetkellä realistisemman kuvan niteen havainnoista hakemalla niteen viivakoodilla. Virheellisesti kirjautuneesta havaintohetkestä on raportoitu eteenpäin kehittäjille.

Lisätiedot: vaskituki@turku.fi