Järjestelmänvaihdon muistilista kirjastoille

Päivitetty 5.5.2021 (täydennetty kohtaa vanhentuneiden varausten läpikäynnistä)

Järjestelmänvaihto ja sen mukana tulevat muutokset aiheuttavat huomioitavaa ja toimenpiteitä kirjastoissa. Kaikki mahdollisesti toimenpiteitä aiheuttavat asiat kerätään tähän muistilistaan. Lisätietoja ja neuvoja saa tarvittaessa projektiryhmältä (kohaprojekti@turku.fi).

Konversiossa poistuvat tiedot

 • Aliakset
 • Asiakkaan ylimääräiset kirjastokorttitunnukset (konversiossa siirtyy asiakkaalle aktiiviseksi merkitty kortti)
 • Nidetiedoissa olevat Genret
 • KORJATTU 14.4. (asian ilmoitettu aiemmin virheellisesti olevan juuri päinvastoin) Jos nide on Aurorassa osastolla Nuoret aikuiset ja sillä on joku Kohaan siirtyvä sijainti (esim. Manga tai Jännitys), tulee niteelle konversiossa hyllypaikka Nuoret ja kokoelmakoodiksi Auroran sijainti eli Nuoret aikuiset -tieto poistuu kokonaan. Jos näin ei haluta käyvän vaan niteellä olevan konversion jälkeen hyllypaikka Nuoret ja kokoelmakoodi Nuoret aikuiset, kannattaa joko vielä Auroran aikana muuttaa niteille osastoksi Nuoret ja sijainniksi Nuoret aikuiset.
 • Siilot (voi tarvittaessa ottaa itse talteen Aurorasta .csv-tiedostona)
 • Tieto siirtolainauksesta
 • Niteen Varastossa-asetus
 • Niteen Varastossa-erikoistila yhdistyy konversiossa erikoistilaksi Lisäkappalevarasto. Mikäli niteiden ei haluta saavan erikoistilaa Lisäkappalevarasto, kannattaa niteiltä Auroran aikana poistaa erikoistila Varastossa ja tarvittaessa esimerkiksi päivittää osastoksi/sijainniksi Varasto.
 • Rinnakkais- ja sarjavarauksen muuttuvat normaaleiksi varauksiksi. Sarjavarausten voimassaolon alkamispäivät porrastetaan.

Hyödyllisiä tietokannan siivouksia ennen järjestelmänvaihtoa

Ennen kirjastojen kiinnimenoa

 • Eräpäiväkalenterin sulkeminen Aurorassa järjestelmänvaihdon aiheuttamalle kiinnioloajalle
 • Koulukirjastoihin tehtyjen varausten poistaminen (ei koske Kaarinaa joka ei ole mukana Kohan koulukirjastoratkaisussa)
 • Nidelistojen talteenotto Auroran käyttökatkon alkaessa, mikäli jollekin tietylle nidejoukolle on tarve ajaa Kohassa takaisin konversiossa poistunut tieto (esim. Turussa Nuorten varasto-niteisiin halutaan lisätä huomautus Nuoret)
  • Kirjasto tekee tarvittavan muutoksen nidelistan niteille käyttöönoton jälkeen Kohan joukkomuutoksille tarkoitetulla työkalulla (ohje löytyy täältä)
 • Osastojen ja sijaintien muutoksista aiheutuvat muutostyöt:
  • Aurorassa tehtävät joukkomuutokset (osastomuutokset, mahdolliset sijaintien poistot jos ei haluta konversiosääntöjen mukaisia nidehuomautuksia käyttöön Kohassa)
  • Hyllytys-muutokset (sijainnin nimi muuttuu konversiossa, esim. Hauskat -> Huumori tai Dekkarit -> Jännitys)
  • Muutokset on kuvattu kirjastoille laaditussa siirtosääntötaulukossa (ks. Testiympäristö)
 • Palautusautomaattien lajittelusääntöjen suunnittelu (lisätietoa ja -ohjeistusta tulossa myöhemmin)