Perintä

Perintä

Perintä alkaa vapaaehtoisella perinnällä. Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa sitä, että velka saadaan hoidettua vapaaehtoisesti ilman, että saatava etenee oikeudelliseen perintään.

Vapaaehtoisen perinnän vaiheet ovat:

 1. Maksumuistutuksen eli huomautuksen lähettäminen
  – ensimmäinen virallinen ilmoitus maksun myöhästymisestä ja kehotus velan maksamiseen
  – saa lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä
 2. Maksuvaatimuksen eli perintäkirjeen lähettäminen
  – voidaan lähettää aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä
  – maksuvaatimuksessa eli perintäkirjeessä asiakasta vaaditaan maksamaan laskun summa, kertyneet korot ja viivästymiskorot sekä perintäkulut
 3. Jälkiperintä
  – velan perintää jatketaan jälkiperinnässä, jos asiakas ei ole maksanut saatavaa ja velan perintä pitkittyy
  – jälkiperinnällä pyritään saamaan asiakkaalta vapaaehtoinen suoritus ja samalla huolehditaan, ettei velka pääse vanhenemaan
  – saatava siirretään usein jälkiperintään, jos saatavaa ei ole saatu perittyä maksuvaatimuksista huolimatta tai jos saatavaa ei kannata siirtää oikeudelliseen perintään asiakkaan heikon maksukyvyn vuoksi.
  – jälkiperinnässä seurataan asiakkaan taloudellisen tilanteen kehittymistä, jotta saatava saataisiin perittyä asiakkaan maksukyvyn parantuessa. Maksamattomalle velalle kertyy korkoa myös jälkiperinnän aikana

Oikeudellinen perintä

 • oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan vapaaehtoisessa perinnässä maksamatta jääneen saatavan perimistä oikeusteitse ja tarvittaessa ulosotossa
 • asiakas voi välttää oikeudellisen perinnän maksamalla heti saatavan korkoineen ja kuluineen
 • jos asiakas ei reagoi saamaansa haasteeseen, käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion
 • tuomion perusteella asiakkaan luottotietoihin merkitään maksuhäiriömerkintä
 • tuomio vahvistaa saatavan ulosottokelpoisuuden ja näin saatavaa voidaan periä ulosotossa

Ulosotto

 • ulosottoperinnällä tarkoitetaan erääntyneen laskun eli saatavan perimistä ulosoton kautta
 • saatavaa voidaan periä ulosotossa käräjäoikeuden päätöksellä
 • ulosotossa saatava ulosmitataan asiakkaan omaisuudesta tai tuloista, kuten palkasta
 • asiakas voi tehdä ulosottomiehen kanssa maksusuunnitelman saatavan vapaaehtoiseksi maksamiseksi, muussa tapauksessa seurauksena on saatavan ulosmittaus
 • jos asiakkaalta ei löydy varoja saatavan maksamiseksi, ulosottomies toteaa asiakaan varattomaksi ja palauttaa asian takaisin velkojalle, joka voi jatkaa perintää
 • ulosoton toteamasta varattomuudesta tai pitkään jatkuneesta ulosotosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin