Työryhmät

Vaskissa toimii pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä ja projekteja. Johtoryhmä tekee niistä erikseen päätökset.

Yhteisten tehtävien hoitamiseen nimettyihin toimijaryhmiin ja projekteihin nimitetään vastuulliset vetäjät, jotka huolehtivat työn etenemisestä ja raportoinnista. He huolehtivat myös toimijoiden työtä koskevien asioiden tuomisesta työvaliokunnan ja johtoryhmän päätettäväksi.

Yhteisistä tehtävistä syntyvät kustannukset jaetaan kaikkien kirjastojen kesken samalla periaatteella kuin muutkin kustannukset. Näitä tehtäviä ovat järjestelmäkokonaisuuden ylläpito- ja pääkäyttäjätehtävät, verkkoviestintä, tietokannan sisällöntuotanto sekä kokoelmayhteistyö.

Vaskin yhteisten tehtävien organisointi 2016 alkaen: