Työtä tarjolla: Kirjastonhoitajan määräaikainen sijaisuus Naantalin kaupunginkirjastossa

Kirjastonhoitajan määräaikaisen sijaisuuden hakuaikaa jatketaan 20.5.2020 asti siten, että paikkaa jo hakeneet huomioidaan haussa.

Naantalin kaupunginkirjastossa on haettavana kirjastonhoitajan määräaikainen sijaisuus ajalle 1.6.2020-31.3.2021.

Kirjastonhoitajan työhön sisältyy asiakaspalvelua ja musiikkiaineistoon painottuvaa kokoelmatyötä sekä IT-yhteyshenkilön tehtäviä. Kirjastonhoitaja osallistuu verkkopalveluiden toteuttamiseen ja käytön opettamiseen. Työhön sisältyy yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Kirjastonhoitaja työskentelee pääasiallisesti pääkirjastossa, mutta tarvittaessa myös muissa Naantalin kirjaston toimipisteissä. Työhön kuuluu aamu-, ilta- ja lauantaivuoroja.

Kirjastonhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Tehtävä edellyttää joustavaa asiakaspalveluotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Työssä tarvitaan erityisesti verkkopalveluiden ja tietotekniikan osaamista ja kiinnostusta.

Koeaika on neljä kuukautta. Palkka ja muut työsuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävää haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta http://www.kuntarekry.fi 20.5.2020 klo 15 mennessä.

Naantalin kirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin.

Lisätietoja toimesta antavat kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi, puh. 044 7334 786 ja osastonjohtaja Riitta Kari, puh. 044 4171 219.