Maksut päälle, väliaikaiset e-aineistotunnukset pois

Maksut ja palautuspyynnöt ovat 1.6. lähtien jälleen voimassa.

Jos asiakkaalla on lainoissaan aineistoa, jonka eräpäivä on jo mennyt, kirjautuvat myöhästymismaksut asiakkaan maksuihin koko myöhässäoloajalta. Jos asiakkaalla on siis lainoja, jotka ehtivät erääntyä jo ennen kirjastojen sulkemista 18.3., kirjautuvat maksut näkyville takautuvasti eikä pelkästään 1.6. lähtien. Asiakkaan maksuista voi tarvittaessa hyvittää sen osuuden, joka on kertynyt sinä aikana kun kirjastot eivät ole olleet auki.

Ne kirjastot, jotka lähettävät palautuspyyntönsä itse, voivat alkaa lähettää palautuspyyntöjä normaaliin tapaan. Osalla taas palautuspyynnöt lähtevät automaattisesti.

Väliaikaiset e-aineistotunnukset tullaan poistamaan alkuviikon aikana. Asiakkailla saattaa näin katketa kesken oleva e-aineistolaina, mutta tunnusten määräaikaisuus on ollut etukäteen myös asiakkaan tiedossa.

Lisätiedot: vaskituki@turku