Niteiden ja varausten siivouksia kirjastoissa tehtäväksi

Kohan käyttöönoton valmisteluun liittyy erinäisiä Aurorassa tehtäviä siivoustöitä, joita tulevien kuukausien aikana tullaan tekemään. Mikäli kirjastoissa on nyt jäljellä olevana kiinnioloaikana tai vaikka kesälomakaudella aikaa, löytyy alta jo joitakin niteisiin sekä varauksiin liittyviä läpikäyntejä, joita voi tilaisuuden tullen tehdä.

Pitkään kadonneina tai korjattavana olleet niteet

Tietokannassa on jonkin verran niteitä, joiden kadonneeksi tai korjattavaksi merkitsemisestä on kulunut huomattavasti jo aikaa. Näiden kohdalla on hyvä miettiä, onko nide syytä poistaa kokonaan.

Pitkään kadoksissa/korjattavana olleet niteet haetaan niteiden hallinnassa rajaamalla hakua Omistavalla kirjastolla / yksiköllä, Erikoistilalla Kadonnut/Korjattavana sekä asettamalla Nidettä viimeksi muutettu -loppupäiväksi sopiva päivämäärä (esimerkkikuva hausta).

Huom! Joillekin Laskutettu-tilaisille niteille on merkitty Kadonnut-tila varausten estämiseksi, koska niteet ovat olleet Vaskin ainoita kappaleita. Tieto laskutuksesta näkyy nidetiedot-ikkunassa punaisella.

Hyllypaikka vanhentunut / signum vanhentunut / nidekohtainen signum / nidekohtainen hyllypaikka

Oman kirjaston niteistä kannattaa käydä läpi myös niteet, joissa on tilana Hyllypaikka vanhentunut, Signum vanhentunut, Nidekohtainen signum tai Nidekohtainen hyllypaikka. Tiloja löytyy niteistä, joissa on ristiriita tietueen pääkirjauksen ja/tai kirjastokohtaisen 852-kentän kanssa, ja niiden osalta pitäisi myös tarkistaa mitä niteiden tarroissa lukee.

Niteet saa haettua niteiden hallinnassa rajaamalla hakua Omistavalla kirjastolla / yksiköllä sekä valitsemalla Lisäehdoksi jonkin edellä mainituista. Huomaa, että hakuun voi kerralla valita ainoastaan yhden lisäehdon.

Noudettaviksi jääneet vanhat niteet

Aurorasta löytyy jonkin verran varauksia, joiden viimeinen noutopäivä on mennyt jo pidemmän aikaa sitten. Varauslistoille ei tulisi jäädä niteitä roikkumaan noudettavissa-tilaan, joten myös nämä on oman kirjaston osalta syytä käydä säännöllisesti läpi. Ohje varausten hakemiseen löytyy täältä. Ilmoitus lähetetty -päivämäärä asetetaan tässä tapauksessa riittävän kauas, jotta mukaan ei tule kirjastojen kiinnioloajan vuoksi noutopäivän ylittäneitä varauksia.

Auroran virheellisestä toiminnasta johtuvat varaushyllyn niteet, jotka eivät näy noudettavissa-tilaisina

Auroran virhetilanteissa on varaushyllyihin voinut jäädä varauksia, jotka eivät näy noudettavissa olevien vanhojen varausten listalla, vaikka varauskuitti onkin tulostunut ja varaus on laitettu varaushyllyyn. Mikäli aikaa on, varaushylly kannattaa käydä näiden bongaamiseksi myös käsin läpi.