Käyttäjät ja kokoelmat

Projektin tavoitteena on käyttäjien ja kokoelmien osuvampi kohtaaminen. Raporttien avulla tarkastellaan kirjastojen vaikutusalueita, näiden alueiden väestörakenteita ja kirjastojen kokoelmien suhdetta käyttäjien ikärakenteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

Projektiryhmän jäsenet: Ulla-Maija Maunu, Kari Pohjola, Tiina Salo, Kaija Valikainen, Kalle Varila, asiantuntijajäsen Jaani Lahtinen

Syksyn 2015 yhteiset raportit

Kaunokirjallisuuden genret 2015

Syksyn 2014 yhteiset raportit

Aineistonkuljetukset aihepiireittäin

Aineistonkuljetukset kunnittain

Kaunokirjallisuuden genret

Info ja keskustelutilaisuus 21.5.2015

Jaani Lahtinen: Raportit netissä – ohjeet; Kiinnostuksen kohteet ikäryhmittäin

Kalle Varila: Datakaivelun harjoituksia – aineistolajit ja kaunokirjallisuuden genret mielenkiinnon kohteina

(Kartat ja graafit perustuvat marraskuun 2014 otantaan.)

Kevään 2014 yhteisiä raportteja

Kiinnosteet aihealueluokittain iän sukupuolen mukaan touko2014

Kokoelmien keski-ikä ja kirjastojen vetovoimaisuus

Vuoden 2014 aihealuejako

Syksyn 2013 yhteisiä raportteja

Kahta vuotta vanhemman aineiston kuljetukset aihepiireittäin

Kahta vuotta vanhemman aineiston kuljetukset kunnittain

Kiinnosteet 47 aiheryhmässä ikäryhmittäin

Kevään 2013 yhteisiä raportteja

Kiinnosteet 47 aiheryhmässä ikäryhmittäin

Aihepiirit ja luokat

8. ja 14.10.2013 Vaski työpajojen materiaalit
Jaani Lahtinen:  Vaski-kirjastoja alueellisessa vuorovaikutuksessa ;

Jouni Juntumaa: Miten HelMet-kirjastot ovat hyödyntäneet maantiedetutkimusta

Raportit kunnittain