Tilannekatsaus Aurora-ongelmiin

Niteiden käsittelyyn liittyvät ongelmat Aurorassa jatkuvat edelleen ja havaituista virhetilanteista on raportoitu Vaskitukeen runsaasti alkuvuoden aikana. Suurin osa virhetilanteista liittyy varauksiin tärpänneisiin niteisiin, joiden tila ei ole tärppäytyksen yhteydessä muuttunut oikein vaikka varauksesta on tulostunut varauskuitti tai kuljetettavan varauksen kuitti. Koska Aurora antaa käyttäjälle virheilmoituksen vain osassa tapauksista, ei kaikkia virhetilanteita havaita ennen kuin jälkikäteen aletaan esimerkiksi etsiä hyllyssä-tilassa näkyvää nidettä tai asiakas huomaa saaneensa kaksi nidettä yhteen varaukseen.

Joskus niteillä voi esiintyä tuplatila, jolloin sama nide näkyy asiakkaalla sekä lainassa että noudettavissa. Nämä tuplatilat korjaantuvat kerran vuorokaudessa tehtävässä yöajossa.

Myös niteiden poistamisessa on havaittu toisinaan ongelmia. Tilanteissa niteiden poisto ei ole onnistunut ollenkaan ja katkos on saattanut kestää muutamista minuuteista pariin tuntiin.

Virhetilanteita esiintyy lisäksi jonkin verran varausten poistamisen yhteydessä. Varauksia poistaessa on havaittu, että kysymysdialogin varauksen poistosta joutuu välillä kuittaamaan pois useamman kerran. Samoin varauksia poistaessa voi kuitin tulostus epäonnistua, mutta varmuutta siitä, onko tulostusongelmalla yhteyttä ongelmiin niteiden käsittelyssä, ei ole.

Axiell selvittää tällä hetkellä ongelmien juurisyytä ja ratkaisua tilanteeseen, mutta toistaiseksi tietoa siitä, milloin ongelmat saadaan korjattua, ei ole. Niin kauan kun ongelmat jatkuvat, suosittelemme että:

  • varaushyllyt käydään läpi säännöllisesti noutamatta jääneiden hyllyssä-tilaisten varausten löytämiseksi (jos läpikäytävien varausten määrä tarkistuksen mahdollistaa),
  • etsittäessä hyllyssä-tilaisia kadoksissa olevia niteitä, tarkistetaan ettei nide löydy havaintoyksikön varaushyllystä (jos läpikäytävien varausten määrä tarkistuksen mahdollistaa).

Aina kun palautuksessa saa virheilmoituksen tai muuten huomataan varauksen tärppäyttämisen epäonnistuneen, tulee nide palauttaa uudelleen tilan korjaamiseksi. Niteen tila on oikein, kun noutopaikassa kiinni jääneen niteen tilana on niteiden hallinnassa ja asiakkaan varauksissa ”Noudettavissa”. Jos kyse on toiseen yksikköön kuljetettavasta varatusta niteestä, näkyy niteen muutoshistoriassa toimenpide ”Kuljetettavaksi noutoyksikköön” silloin kun nide on kiinnittynyt varaukseen oikein.

Ongelmat varausten kiinni jäämisessä eivät pudota asiakkaita pois varausjonosta, joten häiriöiden takia ei ole pelkoa asiakkaiden varausten katoamisesta.

Pyydämme ilmoittamaan Vaskitukeen, mikäli havaitsette aiemmasta poikkeavia virhetilanteita tai huomaatte virheiden esiintymistiheydessä muutosta. Myös kaikki ongelmia koskevat kysymykset voi lähettää Vaskituelle.