Koha – kirjastojärjestelmän uudistaminen

Tältä sivulta löytyvät Kohan käyttöönottoprojektin tiedotteet sekä muuta tietoa projektista. Koha-testiympäristöön liittyvät materiaalit sekä Koha-koulutusten esitykset on koottu omille sivuilleen ja ne löytyvät yläpalkin valikosta otsikon Koha alta.

Käyttöönoton tavoiteltu ajankohta on toukokuussa 2021 ja aikataulu tarkentuu käyttöönoton valmistelun edetessä.

Projektiryhmä:

Asko Autio (projektipäällikkö, Turun kaupunginkirjasto)
Anni Rajala (Turun kaupunginkirjasto)
Susanna Sandell (Turun kaupunginkirjasto)
Roosa Kyllönen (Turun kaupunginkirjasto)
Mikko Liimatainen (Turun kaupunginkirjasto)
Iiris Tassila (projektipäällikkö, Turun kaupunki, IT-palvelut)
Pasi Korkalo (Koha-Suomi Oy)
Ari Mäkiranta (Koha-Suomi Oy)
Anneli Österman (Koha-Suomi Oy)

Varsinaisen projektiryhmän lisäksi projektin eri osakokonaisuuksien vastuuhenkilöinä toimivat Vaskin työryhmien vetäjät:

  • Kuvailu: Anna Viitanen
  • Pääkäyttäjät: Susanna Sandell
  • Kokoelmat: Kaisa Hypén
  • Lainauspalvelu: Tuula Orne

Projektiin liittyvät kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen: kohaprojekti@turku.fi

Projektin ohjausryhmä:

Rebekka Pilppula (puheenjohtaja, Turun kaupunginkirjasto)
Asko Autio (esittelijä, Turun kaupunginkirjasto)
Ilkka Mäkynen (Turun kaupunki, Vapaa-aikatoimialan hallinto)
Harri Nevala (Turun kaupunki, IT-palvelut)
Ritva Nurminoro (Kaarinan kaupunginkirjasto)
Arja Pesonen (Paimion kaupunginkirjasto)
Kari Pohjola (Turun kaupunginkirjasto)

Ohjausryhmän lisäksi projektin etenemistä seurataan myös Vaskin johtoryhmässä.

Tiedotteet

Koulukirjastojen ja museoiden käytössä olevat hyllytarkenteet on saatu takaisin näkyville verkkokirjastoon. Jos koulukirjastossa on lisätty niteille väliaikaisena ratkaisuna koulukirjaston nimi verkkokirjastossa näkyvään nidehuomautukseen, voi sen nyt poistaa. Poistaminen tapahtuu hakemalla ...
Lue lisää
Aiemmin tiedotettu verkkokirjaston kirjautumisongelma on saatu korjattua. Ongelma koski hyvin pientä osaa asiakkaista ja johtui siitä, että asiakkaalla oli Kohassa käyttäjätunnus-kenttään tallennettuna jotain muuta kuin kirjastokortin numero. Tähän liittyen asiakkaan ...
Lue lisää
Aiemmin tiedotettu jokeri-niteiden muutos joudutaan valitettavasti toistaiseksi peruuttamaan, sillä taustalla tehty varausasetusten säätö on aiheuttanut ongelmia saatavuustietojen lataamisessa verkkokirjastossa. Ongelma koski osaa jokereita sisältävistä tietueista ja ilmeni niin, että verkkokirjasto ...
Lue lisää
Vaskin musiikkityöryhmä on valmistellut Vaski-tasoista musiikki cd-levyjen kellutusta ja kellutuksen aloituspäiväksi on valikoitunut 9.1.2023. Kellutus koskee hyllypaikkoja Musiikki, Lapset ja Nuoret ja kellutuksessa ovat mukana kaikki yksiköt Z-alkuisia koulukirjastoja lukuunottamatta ...
Lue lisää
Viime versiopäivityksessä jouduttiin jokeri-niteille ottamaan käyttöön uusi "Ei varattavissa" -tyyppinen erikoistila nimeltä Saatavissa, ei varattavissa, jotta jokerit eivät palautuksessa tärppäisi kiinni varauksiin. Uusi saatavuustila on verkkokirjastossa ollut kuitenkin ongelmallinen, sillä ...
Lue lisää