Turvakielto

Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattu, maistraatti voi hänen pyynnöstään antaa turvakieltomääräyksen. Turvakieltomääräys voi ensimmäisellä kerralla olla voimassa enintään viisi vuotta. Sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan, jos vaara ei ole vielä ohi.

  • Jos asiakkaalla on turvakieltopäätös, hänen ei tarvitse antaa osoitetietojaan kirjaston asiakasrekisteriin.
  • Jos asiakkaalla ei ole käytössä postilokero- tai poste restante-osoitetta, osoitetiedoksi laitetaan kirjaston osoite.
  • Asiakkaan viesteihin lisätään tieto: turvakielto, mihin asti voimassa, kirjaston tunnus (katso esim. 853A3398527).
  • Turvakieltopäätöksestä otetaan kopio. Jos asiakas ei anna ottaa kopiota, ota ylös ainakin perustiedot asiasta: turvakiellon voimassaoloaika, asiakkaan nimi ja kirjastokortin asiakasnumero.
  • Asiakkaan turvakielto-osoitteen voi saada tarvittaessa. Turussa osoitteen saa ottamalla yhteyttä vastaanottoon. Saatua turvakielto-osoitetta ei saa laittaa asiakasrekisteriin eikä esim. laskukopioon, vaan ainoastaan kyseisen kirjelähetyksen kirjekuoren päälle osoitetiedoksi.